Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Les Corts

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Les Corts

13/10/2017 - 14:00 h*

Infraestructura. Presentades les actuacions properes per afavorir la mobilitat sostenible en bicicleta i autobús al Districte de Les Corts.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

 • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
 • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
 • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
 • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
 • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de Les Corts

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de la secció i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

Els eixos, sovint, serveixen per unir àmplies zones de carrers 30 o àrees pacificades, carrers de plataforma única on la velocitat està limitada a 10 o 20 km/h. Són corredors ciclistes en vies bàsiques de circulació.

 • Eix Albert Bastardas – Torre Melina – General Batet – Manuel Azaña

Nova connexió entre l’av Diagonal i l’av de Xile per facilitar la circulació ciclista en sentint mar <=> muntanya. Aquest eix apropa el municipi d’Esplugues de Llobregat amb Barcelona i alhora amb l’Hospitalet de Llobregat, afavorint, així, les connexions metropolitanes amb bicicleta.

 • Eix Arístides Maillol – Riera Blanca

Es perllonga  el nou carril bici de l’av Gregorio Marañón fins a la Riera Blanca pel carrer d’Aristides Maillol. Una nova connexió metropolitana dins de les rutes Bicivia que promou l’AMB. Serà un carril bici bidireccional situat a la tocar de la mitgera ajardinada a la banda Llobregat del carrer.

 • Eix Travessera de Les Corts

En el tram entre av Sarrià i Numància s’implanta un carril bici bidireccional al costat esquerra de la via i al dret un carril bus.

 • Eix Doctor Fleming

Aquest carrer ja tenia carril bici a la vorera. Ara és baixa a la calçada i es situa al centre de la via. Amb aquesta actuació també es preveu en un futur la implantació d’un carril bus en cada sentit del carrer. Aquest carril bici connectarà el de l’av Diagonal amb els eixos horitzontals de Bori i Fontestà – Madrazo  i el de General Mitre – Lazaro Cárdenas.

 • Eix Gran Capità – Sor Eulàlia d’Anzizu – Carreras 

Aquest és un nou recorregut vertical per a bicicletes que unirà la ronda de Dalt amb l’av Diagonal.

Més informació [+]

 • Eix Berlín 

Aquest tram de carril bici, en fase d’estudi, forma part d’un gran eix horitzontal que recorre l’av Madrid, el carrer de Berlín i el carrer de París.

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

Pel que fa a nous carrils per millorar l’eficiència de pas de la xarxa de bus, en aquest cas de la futura línia V5,  properament s’implantaran a l’av Josep Tarradellas, al carrer de Joan Güell (entre travessera de les Corts i el carrer de Miracle), a l’av de Pedralbes i a la Gran Via Carles III en el tram entre el carrer d’Europa i l’av Diagonal.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+] 

 

 

Back to top