Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Nou Barris

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Nou Barris

12/10/2017 - 12:22 h*

Infraestructura. En el marc del Consell sectorial de Mobilitat de Nou Barris, dimarts, se celebrà una nova sessió informativa per explicar les millores a la xarxa ciclista i de carril bus.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

  • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
  • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
  • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nou eix ciclista de la xarxa de carril bici al Districte de Nou Barris

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de la secció i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

Els eixos, sovint, serveixen per unir àmplies zones de carrers 30 o àrees pacificades, carrers de plataforma única on la velocitat està limitada a 10 o 20 km/h. Són corredors ciclistes en vies bàsiques de circulació.

  • Eix av Rio de Janeiro

Aquest carril bici dona continuïtat al nou carril bici del passeig de Santa Coloma i completa la connexió metropolitana amb aquest municipi. Forma part del desplegament de la xarxa Bicivia i la construcció sobre el pont del riu Besòs anirà a càrrec de l’AMB.

En aquest carrer ja hi ha un tram de carril en vorera que ara s’elimina i baixa a la calçada  reduint un dels carrils de circulació motoritzada.  El tram des del carrer de Tissó que creurà l’av Meridiana s’excutarà amb el projecte del nou carril bici del passeig de Santa Coloma que també baixarà del la vorera.

Més informació [+]

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

Pel que fa a nous carrils per millorar l’eficiència de pas de la xarxa de bus properament s’implantaran als carrers d’Artesania i d’Almansa. Ja està implantat un de nou a la Via Favència i en fase d’estudi un a la carrer de la Mina de la Ciutat.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

Back to top