Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sant Andreu

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sant Andreu

19/09/2017 - 11:42 h*

Infraestructura. La segona sessió per explicar les millores a la xarxa ciclista i de carril bus es va desenvolupar a la seu del Districte de Sant Andreu.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

 • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
 • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
 • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
 • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
 • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de Sant Andreu

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori. Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de les seccions i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

 • Carrer Segre

Aquest carril bici connectarà el passeig de l’Onze de Setembre amb el carril del carrer de Sant Adrià. La secció del carrer Segre és diferent en segons quin tram, també els sentits de circulació del trànsit motoritzat, per aquest motiu s’adopten diferents solucions constructives. El carril bici serà bidireccional i a cops anirà protegit de la circulació amb peces separadores i altres amb un cordó de serveis on s’ubiquen contenidors, carrega i descarrega  i aparcament.

 • Passeig de Santa Coloma

Aquest carril bici dona continuïtat al nou carril bici de l’av de Rio de Janeiro i completa la connexió metropolitana amb el municipi de Santa Coloma de Gramanet, forma part del desplegament de la xarxa Bicivia i la construcció sobre el pont del riu Besòs anirà a càrrec de l’AMB.

En aquest carrer ja hi ha un tram de carril en vorera que ara s’elimina i baixa a la calçada situant-se al mig de la via reduint un dels carrils de circulació motoritzada. El nou carril serà bidireccional al centre del passeig i també és realitzarà el pas de l’av Meridiana.

 • Eix Dublín – Rovira Virgili – Rambla de Fabra i Puig – Onze de Setembre 

El pas de les bicicletes per aquest eix és configura en dos espai complementaris per la seva circulació. Les rambles és configuren com a camí mar -> muntanya amb diferents solucions constructives, especialment de reforç de la senyalització,  i és complementa amb amb un carril bici unidireccional en sentit muntanya – > mar als carrers de Dublin i Rovira i Virgili que també tindrà diferents solucions constructives en funció de la secció de cada tram.

 • Eix Cantàbria – Santander

Aquest eix dóna continuïtat al carril bici del carrer Josep Pla. Es facilita l’accés en bicicleta al barri del Bon Pastor donat-li sortida cap a la Sagrera pel carrer del Pont del Treball Digne. També al ser un carrer amb diferents seccions s’adopten solucions adaptades a cada tram. El carril bici serà bidireccional i es situa al centre de la calçada.

 • Eix Bilbao – Navas de Tolosa

Aquest carril bici que serà bidireccional situat a la l’esquerra de la via estarà aïllat de la circulació amb una línia de serveis en alguns trams i en altres per peces separadores.

És un eix mar (platja de la Mar bella)  <=> muntanya (passeig de Maragall) important pel que fa a les connexions de la xarxa de carrils: carrer Olesa, Sant Antoni Maria Claret, Indústria,  av Meridiana, Múrcia, Aragó – rambla Guipúzcoa, av Diagonal, Pere IV, Pujades i Taulat.

 • Eix Olesa – Garcilaso

Aquest és un tram de carril bici que dóna continuïtat al carril existent al carrer de Garcilaso i que continuarà fins al passeig de Maragall. El carril situat a l’esquerra del carrer serà bidireccional.

 • Eix Gran de Sant Andreu

Aquest tram de carril bici entre el carrer de Palomar i el passeig de Santa coloma donarà entrada i sortida del nucli antic de Sant Andreu, tot carrers 30 i plataformes úniques on la bicicleta pot circular sense cap impediment, per un carril segur per bicicletes en doble sentit per accedir a la bicivia metropolitana.

 • Eix Sant Antoni Maria Claret – Indústria – Biscaia 

Dos carrils complementaris en format unidireccional que donaran continuïtat al nou carril de la travessera de Gràcia fins la Meridiana fent la connexió entre ells pel també nou carril bici del carrer de Cartagena i el carrer de Biscaia. Aquest eix horitzontal unirà en el futur la Diagonal amb la Meridiana. Més informació [+]

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobus

En el cas del Districte de Sant Andreu  s’estan estudiant dues actuacions, la primera al carrer de Cararacas i la segona al carrer del Pare Manyanet que suposarien l’increment d’1 km i mig de nou carril bus.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

Back to top