Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sant Martí

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sant Martí

26/09/2017 - 12:46 h*

Infraestructura. La tercera sessió per explicar les millores a la xarxa ciclista i de carril bus es va desenvolupar a la seu del Districte de Sant Martí.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

 • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
 • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
 • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
 • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
 • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de Sant Martí

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de les seccions i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

 • Eix Sardenya – Ramón Trias Fargas

El carril bici del carrer de Sardenya començarà al carrer de les Camèlies on connectarà amb l’eix pl Lesseps – Virrei Amat. Tindrà continuïtat fins al passeig Marítim de la Barceloneta per el carrer de Ramon Trias Fargas. Serà un carril de sentit únic (muntanya -> mar) i completarà en sentit contrari amb el carril bici del carrer de Marina.

Al districte de Sant – Martí en un dels trams anirà aïllat de la circulació amb un cordó de serveis i un altre amb peces separadores.

 • Eix Cantàbria – Santander

Aquest eix dóna continuïtat al carril bici del carrer Josep Pla. Es facilita l’accés en bicicleta al barri del Bon Pastor donat-li sortida cap a la Sagrera pel carrer del Pont del Treball Digne. També al ser un carrer amb diferents seccions s’adopten solucions adaptades a cada tram. El carril bici serà bidireccional i es situa al centre de la calçada.

 • Pont del Treball Digne

Dona continuïtat a l’eix del carrer de Cantàbria i possibilita la connexió de Sant Martí i Sant Andreu per sobre les obres de l’estació de la Sagrera.

 • Eix Bilbao – Navas de Tolosa

Aquest carril bici que serà bidireccional situat a la l’esquerra de la via estarà aïllat de la circulació amb una línia de serveis en alguns trams i en altres per peces separadores.

És un eix mar (platja de la Mar bella)  <=> muntanya (passeig de Maragall) important pel que fa a les connexions de la xarxa de carrils: carrer Olesa, Sant Antoni Maria Claret, Indústria,  av Meridiana, Múrcia, Aragó – rambla Guipúzcoa, av Diagonal, Pere IV, Pujades i Taulat.

 • Eix carrer i passeig Taulat

Nou eix horitzontal amb diferents solucions constructives en funció de la secció de cada tram de carrer. Especialment a ressaltar el pas per la trama antiga del barri del Poblenou on en alguns trams és defineix un carril per bicicletes en sentit contrari a la circulació motoritzada.

Més informació [+] 

 • Eix Sant Antoni Maria Claret – Indústria – Biscaia 

Dos carrils complementaris en format unidireccional que donaran continuïtat al nou carril de la travessera de Gràcia fins la Meridiana fent la connexió entre ells pel també nou carril bici del carrer de Cartagena i el carrer de Biscaia. Aquest eix horitzontal unirà en el futur la Diagonal amb la Meridiana.

Més informació [+]

 • Eix Pere IV

En fase d’estudi la prolongació del nou tram ja en funcionament pels seus extrems fins a l’av Diagonal i el carrer de la Ciutat de Granada.

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

En el cas del Districte de Sant Martí  s’estan estudiant actuacions als carrers de Badajoz (dos trams), Tànger, Marroc i al pg de Calvell que suposaran l’increment d’1’2 km de nou carril bus.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

 

 

Back to top