Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sants - Montjuïc

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sants - Montjuïc

06/10/2017 - 10:25 h*

Infraestructura. Es desplega una àmplia xarxa de carrils bici i carril bus a Sants - Montjuïc per afavorir la mobilitat sostenible i la connexió dels barris del districte.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

  • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
  • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
  • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de Sants – Montjuïc

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de la secció i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

Els eixos, sovint, serveixen per unir àmplies zones de carrers 30 o àrees pacificades, carrers de plataforma única on la velocitat està limitada a 10 o 20 km/h. Són corredors ciclistes en vies bàsiques de circulació.

Eix av  Reina Maria Cristina

Aquest carril bici serà bidireccional situat al centre de la calçada i donarà accés a la futura xarxa de carrils bici de la muntanya de Montjuïc. També esta prevista la implantació de doble carril bus a banda i banda de l’avinguda. Aquests carrils a més de treure les bicicletes de les voreres de l’avinguda servirà per reduir la capacitat d’accés de vehicles motoritzats a la muntanya.

Atès que l’espai de l’avinguda és utilitzat per activitats ciutadanes i de la Fira Barcelona el carril bici no tindrà separadors físics.

Eix Moianès  

El carrer de Moianès canviarà en breu radicalment la seva secció. Pel que fa a la circulació de bicicletes tindrà un carril bici bidireccional situat a l’esquerra de la via que anirà des del carrer de Vilardell fins a a la Gran Via. Al carril de dreta hi haurà un carril bus i al carrer, en molts dels seus trams, només hi haurà un carril de circulació per el trànsit motoritzat.

Eix passeig de la Zona Franca 

A inicis d’estiu es va obrir a la circulació un tram de carril bici de 500 metres que permet als vianants i ciclistes superar les barreres de la ronda del Litoral i l’accés al port i connecta el passeig de la Zona Franca amb el carrer A donant accés al polígon industrial. Ara el carril és prolongarà fins a la plaça Cerdà, configurant un eix ciclista bidireccional mar – muntanya.

Eix Mineria, carretera del Prat, Energia i Foc

Un nou recorregut per bicicletes mig horitzontal mig vertical. D’una banda configura una nova connexió amb l’Hospitalet de Llobregat des de la Gran Via, i per una altra una via alternativa al passeig de la Zona Franca pel carrer Energia i Foc.

Eix Motors

Al carrer de Motors ja hi ha un petit tram de carril bici, ara és perllongarà fins a passar pel pas inferior de la ronda Litoral obrint un nou accés segur per les bicicletes al polígon de la Zona Franca.

El polígon de la Zona Franca accessible en bicicleta 

Les actuacions previstes a l’av. del Parc Logístic i els carrers  3, 2,  62, 6, E i K establiran recorreguts segurs per l’interior del polígon. Tot plegat després de millorar les connexions sota la roda, s’estableixen zones segures per la mobilitat en bicicleta per afavorir l’ús d’aquest vehicle per anar a la feina.

D’altra banda aquest recorreguts també afavoriran la connexió amb la zona del riu Llobregat i les infraestructures pedalables del delta a través del polígon pratenc.

Eix Av. Madrid – Berlín

En estudi un nou eix horitzontal que serà la prolongació dels carrils complementaris París – Londres.

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

Al districte de Sants – Montjuïc s’implanten dues noves línies verticals de la nova xarxa bus, en la primera fase la V5 i en la segona la V1. També és modifica el recorregut de l’H10 que arribarà fins la plaça de Sants, i la D40 que arribarà a la plaça d’Espanya.

Per tal de garantir i incrementar l’eficiència del transport públic es destinarà espai exclusiu per la seva mobilitat guanyant 58 km de xarxa.

S’implantarà carril bus als carrer de Química,  Mineria, Mare Déu del Port, Ferrocarrils Generalitat Catalunya, Joan Güell i Moianès.  També l’eix Sants – Creu Coberta tindrà dos carrils bus nous, un en cada sentit, des de la plaça d’Espanya fins al carrer Arizala, per afavorir l’eficiència de la D20, reduint la capacitat viària de l’eix a un sol carril per sentit destinat a vehicles motoritzats.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

Back to top