Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sarrià - Sant Gervasi

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Sarrià - Sant Gervasi

27/09/2017 - 14:45 h*

Infraestructura. La cuarta sessió per explicar les millores a la xarxa ciclista i de carril bus es va desenvolupar al centre cívic de Vil·la Florida i s'abordà les noves infraestructures al Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

 • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
 • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
 • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
 • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
 • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de les seccions i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

 • Eix Borí i Fontestà, Tenor Viñas, Madrazo i av Pau Casals 

Aquest és un eix hortitzontal de connexió del barri de Gràcia amb l’av Diagonal i que en el futur connectarà amb la zona Universitària per l’interior del barri de Pedralbes.  El tram que és presenta adopta diferents seccions en funció de l’amplada i els usos del carrer. En la majoria dels casos el carril bici bidireccional se situa al centre de la calçada com és el cas de Borí Fontestà i Tenor Viñas. A l’av Pau Casals s’ha optat amb un carril unidireccional en sentit de la circulació a banda i banda del passeig.

Els carrers Madrazo i Laforja funcionen com a carrers 30 complementaris en els que es reforçarà la senyalització per guanyar seguretat viària pels ciclistes. Al carrer de Laforja s’implantarà, en un tram de pendent pronunciada, un carril bici unidireccional per afavorir la fluïdesa del trànsit i disminuir la pressió i assetjament sobre el ciclista per part dels vehicles motoritzats.

 • Eix Ganduxer

El carril bici del carrer de Ganduxer, amb un tram en construcció actuament, tindrà dues seccions diferents: de l’av Diagonal fins a la pl de SAnt Gregori Traumaturg serà bidireccional situat a l’esquerra de la calçada protegit per la línia de serveis (contenidors, càrrega i descàrrega, aparcament…). Un cop passada la plaça serà unidireccional mar -> muntanya. En els trams en obres s’estàn fent treballs de semaforització i millora de les voreres actuals. Cal tenir present que en un dels trams ( Lázaro Cárdenas – Dalmases) també hi ha un carril bus.

 • Eix Doctor Flèming

Aquest carril bici, fins ara a la vorera, baixa al centre de la calçada. Dona connexió vertical  des de l’av Diagonal  fins a la ronda de General Mitre i té continuïtat cap a la trama antiga de Sarrià pel carril bici del carrer d’Àngel Gimerà. En el tram Borí i Fontestà – av Diagonal el carril bici canvia de posició per adaptar-se al pas dels nous carril bus que donaran servei a la nova línia V9.

 • Eix Mitre – Lesseps 

Aquest és un eix horitzonal que té continuïtat Lesseps – Virrei Amat, un recorregut ciclista alternatiu a la ronda del mig que creua tota la ciutat. En aquest moment s’hi ha realitzat feines de senyalització i està en fase d’estudi la implementació d’alguns trams de carril bici.

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

 • Eix Travessera de Gràcia

S’implanta un carril bus en sentit contrari a la circulació rodada entre els carrers de Balmes i Santaló amb la intenció d’afavorir l’arribada de la nova D40 a la plaça de Francesc Macià sense passar per l’av Diagonal.

 • Eix av Tibidabo 

El nou carril bus de baixada per la V13 afavorirà la connexió d’aquesta línia amb la nova H2

 • Eix Anglí i Calatrava – Iradier

En aquest dos carrers de reorregut vertical complementaris en sentit de la circulació s’afavoreix la fluïdesa de la línia V9.

Altres actuacions són petits trams del passeig de Sant Gervasi i de l’av República Argentina, en aquest cas en format multiús amb carrega i descarrega en hores vall i aparcament nocturn.

 

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

Back to top