Millores a la infraestructura ciclista, el cas de la ZAB

Millores a la infraestructura ciclista, el cas de la ZAB

04/09/2017 - 13:48 h*

Infraestructura. D'acord amb el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona, als nous carrils bici unidireccionals s'està implantant la Zona Avançada per a Bicicletes.

Una de les preocupacions principals en la implantació dels nous carrils bici a la ciutat és dotar-los de més seguretat. Per aquest motiu, preveu tots els moviments possibles que pot fer l'usuari de la bicicleta. És el cas del ZAB, que crea un espai d'espera per a les bicicletes davant dels vehicles motoritzats evitant la invasió del pas de vianants i donar-li preferència a la sortida al canvi de la fase semafòrica.

Durant les obres realitzades aquest estiu, per tal d’incrementar l’espai segur per l’ús de la bicicleta, s’ha generalitzat la implantació de zones d’espera segura per facilitar els canvis de carrer als ciclistes.

Seguint el Manual de disseny de carrils bici, aprovat el mes de juny de 2016, les infraestructures ciclistes és situen a l’esquerra de la via, reservant sempre el carril dret per la implantació, si s’escau, del carril bus-taxi.

Quan una bicicleta ha de realitzar un gir cap a un dels carrers perpendiculars pot trobar-se amb dues situacions. La primera que el gir li vingui de mà, es a dir, sense cap intersecció amb qualsevol altre carril, i la segona que hagi de girar canviant de carril creuant-se amb els altres vehicles.

Per millorar la seguretat viària d’aquest segon moviment es genera un refugi avançat per ciclistes amb una senyalització específica que endarrereix la línia de detenció dels vehicles motoritzats, la ZAB, i permet a l’usuari de la bicicleta una espera sense fums directes i una sortida preferent a la fase semafòrica.

Cal dir que aquestes zones estan pensades per quan el semàfor és en vermell i permet la redistribució de les bicicletes a la via. Si la situació semafòrica és en verd el ciclista ha de fer un gir de de 90 graus a la cruïlla, un cop passat el pas de vianants i esperar el verd del nou carrer.

Barcelona ja disposava d’altres zones avançades, pensades per les motos però amb una altra funció principal: evitar la invasió del pas de vianants per part d’aquestes millorant la seguretat viària de les persones que es mouen a peu per la ciutat.

Així ja s’ha implantat als nous carrils bici de la travessera de Gràcia, Selva de Mar, al tram de carril bici del passeig de Sant Joan que ha baixat a la calçada, a l’av de Pau Casals i en els carrils en construcció de París i Indústria.

La zona avançada per bicicletes s’anirà incorporant progressivament tant en aquells carrils de nova construcció com en els antics que es realitzin actuacions de millora.

 

Back to top