Més de 20.000m2 d'espai públic i zones verdes a l'entorn de l'estació de la Sagrera

Missatge d'error

Notice: Undefined index: imgsbodypost a bcn_news_page() (línia 690 de /var/www/apps/app0395/www/bicicleta/sites/all/modules/custom/bcn_news/bcn_news.module).

14/10/2019 - 12:04

Barcelona inicia avui les obres de transformació dels carrer Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou per millorar l'espai urbà i dinamitzar l'àrea de transformació que envolta la futura estació.

Barcelona inicia la urbanització de l’àrea de transformació de la futura estació de la Sagrera, a Sant Andreu.

Es tracta d’una àrea de 20.000 m2 que inclou la urbanització dels eixos viaris dels carrers Gran de Sant Andreu, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers de Costa Rica i Ferran Turné. En un futur també s’inclouran les obres d’altres vials, com el carrer de Josep Estivill.

L’objectiu de l’actuació és millorar l’espai urbà, connectar i dinamitzar el barri de la Sagrera i l’entorn, per tal de donar resposta a la situació actual: la ferida urbana que fa anys afecta al veïnat de la zona com a conseqüència de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant.

La millora d’aquest espai, que realitzarà Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, disposa d’un pressupost de 6,9 milions d’euros. La previsió és que les obres finalitzin el primer trimestre del 2021.

Urbanitzacions: més verd, zones d’estada i espai per a vianants

La nova disposició dels carrers urbanitzats oferiran espais d’estada i trànsit per a vianants i més zones verdes.

El carrer Gran de la Sagrera, entre Costa Rica i Garcilaso, disposarà d’una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació, amb espai per a vehicles privats i autobusos. La vorera mar serà de 5 metres d’amplada amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, mentre la vorera muntanya tindrà una amplada de 2,20 metres amb els parterres ja existents.

Pel què fa al carrer Garcilaso, entre Gran de la Sagrera i el nou vial que el connectarà amb el carrer de Clara Zetkin, disposarà de dues zones: per sota del carrer Berenguer de Palou, on s’habilitarà una zona d’aparcaments en cordó, i entre Gran de la Sagrera i Berenguer de Palou, costat Besòs, on hi haurà un cordó d’aparcament i un carril bici bidireccional adjacent a la vorera, mentre que al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un de bus adjacent a la vorera.

El carrer Berenguer de Palou, tram Garcilaso-Ferran Turné, es renovarà per complet. La vorera muntanya tindrà una amplada variable, entre 4,7 i 7,2 metres, i disposarà d’arbrat i enllumenat. Mentre, la vorera mar serà de 4 metres i comptarà amb nous punts de llum.

La calçada central tindrà dos carrils, un de vehicles i un de carril bus, i un únic sentit de circulació: hi haurà una terciana que integrarà una filera de til·lers ja existents i dues parades de bus, així com un carril bici bidireccional entre la terciana i la vorera  mar.

Eixos de vianants d’accés a l’àmbit

La urbanització es completarà amb l’obertura parcial de dos eixos de vianants que permetran l’accés a l’interior de l’àmbit i on també s’incorporaran carrils bici per possibilitar els desplaçaments en bicicleta per l’entorn urbanitzat.

La primera obertura donarà continuïtat al futur carril bici que transcorrerà pel carrer Garn de la Sagrera. En una propera fase d’obres, previst per d’aquí uns mesos, s’obrirà el carrer de Josep Estivill per connectar la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Baixada de la Sagrera amb el carrer de Garcilaso i el carrer Clara Zetkin.

En totes les actuacions es preveu implantar arbrat nou, mobiliari i enllumenat per millorar la mobilitat del vianant, alhora que pacificar el trànsit rodat i millorar la qualitat de l’espai públic.

Finalment cal destacar la recuperació de la Font del Gaig, una obra de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias creada al 1865 i que durant generacions ha estat punt de trobada al barri de la Sagrera. Al 2001 es va retirar per preservar-ne l’estat de conservació i ara, un cop restaurada, es tornarà a situar a la vorera nord del carrer de Garcilaso.

Back to top