Nous carrils bici, més a prop i més ben connectats

Nous carrils bici, més a prop i més ben connectats

18/10/2017 - 19:24 h*

Mobilitat. Barcelona té 172 quilòmetres d’infraestructura ciclista construïda o en execució que funcionarà al 100% a finals d’any.

Actualment hi ha a la ciutat 152 quilòmetres de carrils bici i vies pedalables, 20 quilòmetres en construcció i 61 quilòmetres en projecte. L'objectiu és desplegar una infraestructura completa, connectada i en bones condicions que sigui útil per a tots els ciutadans i faciliti la convivència entre tots els modes de transport, incloent-hi els desplaçaments a peu.

El desplegament del Pla de mobilitat urbana 2013-2018 avança amb la construcció de 20 quilòmetres d’infraestructura ciclista de la ciutat que entraran en funcionament abans que acabi l’any i que se sumen als 152 quilòmetres ja existents. La previsió és que el 2018 se n’executin 61 quilòmetres més, actualment en projecte.

Ciutat pedalable

El criteri de construcció de la infraestructura ciclista se sosté en la creació d’eixos pedalables en forma de xarxa, de mar a muntanya i de Llobregat a Besòs, i permetre així que cadascú pugui disposar de recorreguts segurs per arribar a qualsevol lloc en bicicleta. Formen part d’aquests eixos els carrils bici, bidireccionals o unidireccionals complementaris, les zones pacificades al trànsit o les zones 30, vies d’un sol carril, on les bicis tenen prioritat, entre altres.

“Volem una infraestructura ciclista completa i connectada que sigui útil, doni servei a tota la ciutat i garanteixi la seguretat per a tots els modes de transport”, ha remarcat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.

Abans i després de la construcció dels carrils i la infraestructura ciclista, s’ha analitzat cas per cas i s’ha adaptat cada tram a les necessitats i aportacions que puguin fer-hi els veïns i les veïnes. En aquest sentit, les darreres setmanes s’han realitzat un seguit de sessions informatives a tots els districtes per compartir i debatre les diferents actuacions dutes a terme al territori.

Entre les actuacions en marxa destaca la baixada a la calçada del carril bici de la gran via de les Corts Catalanes, amb una primera fase entre els carrers de Vilamarí i d’Aribau, o el desdoblament de l’eix París-Londres, on cada carrer passa a tenir un carril bici unidireccional, en sentit Besòs i en sentit Llobregat respectivament, entre altres.

Cadascú al seu lloc

Els nous carrils es construeixen a la calçada i segregats del trànsit rodat, amb pavimentació prèvia i senyalització eficient, per garantir que els desplaçaments es facin amb seguretat i comoditat, i en convivència amb altres modes de transport. El fet que el carril bici es trobi a la calçada evita que els vianants, en moure’s, envaeixin el carril, i no compromet espai a la vorera, que és l’espai propi dels vianants.

Els nous carrils bici en construcció, a més, disposen d’una sèrie de millores, com les zones avançades per a bicicletes als semàfors; els anomenats xamfrans bici (o bike corners), les cruïlles entre carrils pensades com a zona de protecció i d’accés exclusiu de bicicletes; els carrils bici inscrits, o carrils bici unidireccionals en sentit contrari a la circulació als carrers 30.

Back to top