Obres del nou carril bici al passeig de la Zona Franca

04/11/2020 - 05:00

Marina. Comencen dilluns 9 de novembre i quedaran enllestides al gener, amb un carril bici d'1,8 km per sentit a tocar de cada vorera, entre la plaça d'Ildefons Cerdà i el carrer dels Motors.

Les obres per implantar un carril bici d’1,8 km per sentit al passeig de la Zona Franca comencen dilluns 9 de novembre i quedaran enllestides al gener. Entre la plaça d'Ildefons Cerdà i el carrer dels Motors, els principals treballs que s’hi executaran són la senyalització del carril (prèvia retirada de vehicles estacionats, si s'escau) i els treballs de pintura. Es faran entre setmana en horari diürn, però també durant els caps de setmana, amb alguna intervenció puntual a la nit.

Amb aquesta actuació es reordenen les dues calçades del passeig de la Zona Franca, sense tocar les voreres ni la mitjana enjardinada. Així, per a cada sentit de la circulació, quedarà un carril bici a tocar de la vorera seguit d’un carril de serveis (contenidors, càrrega i descàrrega, estacionament i parades d’autobús), un carril bus i un carril de circulació a tocar de la mitjana. El nou carril de serveis protegirà el carril bici de la resta de la circulació i permetrà buidar les voreres de motos, contenidors i altres elements. També es preveu l’execució de tres nous passos de vianants transversals al passeig, per reduir les distàncies entre els passos actuals.

Mentre es realitzin els treballs, s’ocuparà un carril de circulació, tant en sentit muntanya com en sentit mar. Els caps de setmana s’ocuparan dos dels tres carrils de cada calçada, primer en sentit mar i després en sentit muntanya, mantenint-ne un pel pas d’autobusos i vehicles privats.

La construcció d’aquests 3,6 km de carril bici unidireccional completa la xarxa de vies ciclables de Barcelona travessant els barris de la Marina i arribant als carrils bici de la Zona Franca a través del pas sota la ronda del Litoral que es va inaugurar l’estiu de 2017. Per la banda de muntanya, el nou carril bici enllaçarà amb els carrils bici existents al carrer de la Mineria i la Gran Via. A l’extrem mar, quedarà connectat amb els carrils bici dels carrers dels Motors i A de la Zona Franca. Tota l’actuació s’emmarca en el conjunt d’accions impulsades a la ciutat per fomentar l’ús de la bicicleta, la pacificació de carrers i la recuperació d’espai per a les persones, amb l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat més sostenible.

Back to top