S'inicien les obres del carril bici de l'eix Taulat

S'inicien les obres del carril bici de l'eix Taulat

19/09/2017 - 14:40 h*

Infraestructura. Comença la construcció d'un nou eix horitzontal bidireccional per bicicletes que unirà l'av d'Icària amb el Fòrum.

L'actuació per construir el nou eix ciclista al carrer i passeig de Taulat entre el carrer Badajoz i l'av. Diagonal - pl. de Llevant es divideix en 6 trams, segons el tram el carril bici adopta diferents solucions constructives: va per la calçada mar, inscrit en zona 30 o centrat en la calçada. Amb una longitud de 2,5km l'actuació es programa del 18 de setembre al 16 de març del 2018.

Treballs previs de semaforització i de modificació de l’enllumenat públic.

Els treballs es faran del 18 de setembre al 20 de desembre. Es prioritzaran els treballs al tram entre av. Diagonal i Josep Pla (davant del Centre Comercial Diagonal Mar) per finalitzar-los abans del 30 de novembre i no interferir en la campanya de Nadal.

Els treballs d’adequació de la xarxa semafòrica completa l’adequació dels elements semafòrics i execució d’obra civil.

Els treballs de millora de l’enllumenat públic consisteix en la substitució i addició de lluminàries a suports existents i execució de nova xarxa d’enllumenat en zones amb dèficit d’enllumenat, a voreres al tram entre Selva de Mar i av. Diagonal.

Implantació de nou carril bici entre Badajoz i Selva de Mar. Del 18 de setembre al 30 de novembre programats en 4 trams:

TRAM 1 Badajoz – Llacuna

Del 18 de setembre al 17 d’octubre. Es col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament el 08 de setembre. Entorn a la illeta existent de la cruïlla amb Badajoz es pintarà nova illeta amb el carril bici pel costat muntanya. En aquest tram el carril bici anirà pel costat mar de la calçada. Un tram de
carril bici del sentit Llobregat a l’alçada de Ciutat de Granada anirà inscrit en zona 30.

TRAM 2 Llacuna – Rbla. Poblenou

Del 04 d’octubre al 02 de novembre. Es col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament el 26 de setembre. En aquest tram el carril bici anirà pel costat mar de la calçada.

El tram 1 i tram 2 es podran obrir quan finalitzin els treballs del tram 2, previst el 02 de novembre, donant-li continuïtat amb el carril bicicleta existent a la rbla. del Poblenou.

TRAM 3 Rbla. Poblenou – Bilbao

Del 20 d’octubre al 16 de novembre. Es col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament el 10 d’octubre. En aquest tram el carril bici sentit Llobregat anirà inscrit en zona 30.

TRAM 4 Bilbao – Selva de Mar

Del 03 al 30 de novembre. Es col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament el 25 d’octubre. En aquest tram el carril bici anirà pel costat muntanya de la calçada lateral mar.
El tram 3 i tram 4 es podran obrir quan finalitzin els treballs del tram 4, previst el 30 de novembre, donant-li continuïtat amb el carril bicicleta existent al c. Selva de Mar.

La implantació de nou carril bici entre Selva de Mar i av. Diagonal queda pendent programar.

Back to top