Aparcament

L’ús quotidià de la bicicleta com a transport urbà requereix reservar espais destinats a estacionar-la en els punts d’origen i destí dels desplaçaments: barris amb activitat residencial, equipaments urbans, punts centrals d’activitat, parcs, places i zones verdes, intercanviadors modals i la mateixa xarxa de bicicletes. 

En superfície

Aparcament en superfície

Punts d'ancoratge

Els aparcaments de bicicletes es troben per tota la ciutat. Els anomenem punts d'ancoratge, on es recomana ancorar-hi el vehicle, sempre que sigui possible, amb el quadre i la rodaAquests estacionaments de bicicletes situats a la via pública queden reservats únicament i exclusiva per a aquest tipus de vehicles.

Mapa de punts d'ancoratge

Places en augment

Per garantir la presència d’aquests espais públics d’aparcament, s’està duent a terme una anàlisi per detectar en quines zones en manquen. A partir d’aquí, es preveu incrementar l’oferta de places d’aparcament de bicicletes en superfície, per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta a la ciutat. L’objectiu és arribar a les trenta mil unitats.

Com sol·licitar un aparcament de bicicletes al carrer ?

Si creieu que hi ha un emplaçament a la ciutat amb una demanda suficientment gran com perquè hi hagi un ancoratge de bicis, podeu adreçar una sol·licitud al vostre Districte o a través d’internet omplint aquest formulari.

 

Prova pilot d’aparcament segur de pagament per a bicicletes

Aparcament en superfície

L’Ajuntament de Barcelona treballa en el desenvolupament de nous models d’aparcaments segurs de bicicletes privades. Actualment està activa una prova pilot, Vadebikebcn, que compta amb 150 aparcaments segurs de pagament a la ciutat.

Més informació

 

Subterranis

Aparcament subterrani

Els aparcaments subterranis o els aparcaments en espais específics de la ciutat tenen més de mil places disponibles.

Properament, està previst incrementar en un 29% les places en aparcaments de B:SM i SABA. També es volen incorporar dues-centes places en estacions de transport i mil places en equipaments de la ciutat.

Per altra banda, amb l’objectiu de facilitar l’ús de la bicicleta elèctrica, s’ubicaran punts de recàrrega elèctrica a prop d’edificis o equipaments municipals, de la xarxa de carrils bici, de zones d’alta utilització de bicicleta elèctrica i en d’altres espais on es puguin requerir. 

Consulteu els aparcaments subterranis disponibles

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top