La bicicleta pública

El Bicing

El Bicing és un sistema de bicicleta pública compartida que posa a l'abast de la ciutadania sis mil bicicletes mecàniques i tres-centes d’elèctriques per realitzar desplaçaments dins de la ciutat. Amb aquest sistema de transport públic d'ús individual, es facilita que els ciutadans puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d’una manera sostenible, saludable i econòmica.

El Bicing està plenament integrat al sistema de transport de la ciutat i facilita la intermodalitat amb els altres mitjans de transport públic. Així, la xarxa d'estacions s'ha dissenyat de manera que es garanteix l'accés proper a punts de recollida i lliurament de bicicletes, segons criteris d'intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport, així com també de proximitat a altres zones importants de generació o atracció de viatges.

El sistema funciona a través d'una targeta d'abonament, nominal, unipersonal i intransferible. Aquesta targeta és l'element que reconeix l'usuari en el sistema i que s'ha d'usar obligatòriament per disposar d'una bicicleta als punts de recollida i lliurament de bicis.  Només hi poden accedir els majors de 16 anys.

Web del Bicing

Back to top