Tipus de via

A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha de desenvolupar pels carrils bici, la calçada i per les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles per a les quals existeix una autorització expressa.

Carrils bici - Bidireccional en vorera

Bidireccional en vorera

Permet la circulació de bicicletes en tots dos sentits de la circulació.  Com a exemples d’aquest tipus de carril, tenim l’avinguda Diagonal, des de Francesc Macià al Palau de Pedralbes, o la Gran Via de les Corts Catalanes des de plaça d'Espanya a l'avinguda del Carrilet.

Carrils bici - Unidireccional en vorera

Unidireccional en vorera

Permet la circulació en un únic sentit. És el que trobem a les tercianes de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre la plaça d’Espanya i el carrer d’Aribau, o entre els carrers de Pau Claris i la Marina; i a les tercianes de l'avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i Sicília.

Carrils bici - Bidireccional en calçada

Bidireccional en calçada

Permet la circulació de bicicletes en els dos sentits de la marxa. Normalment se situen a l'esquerra de la via en el sentit de la circulació dels altres vehicles (carrers de Calàbria, Marquès de Sentmenat, Urgell, Sicília, Provença, Teodor Llorente, etcètera). D'aquesta manera, el ciclista que circula en sentit contrari al trànsit rodat va més protegit. Aquest tipus de carril també pot estar situat al mig de la via, com per exemple al passeig de Sant Joan o a l’avinguda del Paral·lel.

Carrils bici - Unidireccional en calçada

Unidireccional en calçada

Pot ser en el mateix sentit de la circulació (com les de l’avinguda Diagonal, la plaça de Francesc Macià, el passeig de Gràcia o els carrers Diputació i el Consell de Cent), o en sentit contrari, emprat especialment en carrers bici (30) per permetre la circulació de bicicletes en sentit contrari al propi de la via. És el cas de la carretera de la Bordeta o el carrer de la Jota.

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top