Tipus de via

A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha de desenvolupar pels carrils bici, la calçada i per les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles per a les quals existeix una autorització expressa.

Ronda verda

La Ronda Verda

La Ronda Verda és un itinerari ciclista semiurbà que circumval·la la ciutat de Barcelona, que passa pels termes municipals de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. També hi ha una variant que amplia la ronda i incorpora la ciutat de Badalona. La Ronda Verda està plantejada com un itinerari ciclista d'oci que transcorre per parcs, jardins i grans avingudes, però que també està integrada a les xarxes ciclistes bàsiques dels municipis per on transcorre. El recorregut té una senyalització uniforme on s'informa de les connexions amb les xarxes locals i els principals punts d'interès cultural. 

Més informació

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top