Xarxa ciclista/pedalable

Tots els carrers, carrils bici i altres espais de la ciutat que estan pensats per circular-hi amb bicicleta. Inclou la xarxa de carrils bici, els carrers 30, els carrers de plataforma única, els eixos pacificats, les superilles, els parcs, etcètera.

A les vies urbanes la circulació de bicicletes s’ha de desenvolupar per les calçades, pels carrils bici i per les zones habilitades especialment. S'entén per zones habilitades especialment les que la normativa estableix com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles en què la senyalització ho permet i aquelles per a les quals existeix una autorització expressa.

Alhora, els carrers 50 també són pedalables segons la normativa, tot i que no se’n recomana l’ús per la seguretat de les persones ciclistes i per una millor convivència entre els diversos mitjans de transport.  Per això no se’ls inclou dins la xarxa ciclista.
Sumant tots els recorreguts, carrers i carrils bici aptes per desplaçar-se amb bicicleta, Barcelona ja disposa de prop de 1.150 quilòmetres d’itineraris ciclistes a disposició dels ciutadans.

Tipus de via

Mapa de carrils bici

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top