Polítiques Actives Sociolaborals

icono politiques

Les polítiques actives vinculades a la modalitat condicionada de l’ajut són:

Formació professional per a l'ocupació

Programa de formació i plans d’ocupació en projectes d’interès col·lectiu per als membres en edat laboral i situació d’atur de 150 llars, que participaran en un programa d’ocupació de Barcelona Activa de 12 mesos de durada amb una etapa prèvia de formació ocupacional de 3 mesos, i una posterior de 1 mes.

Ajudes socials

Programa d’economia social amb els que 100 participants de les llars iniciaran projectes d’economia cooperativa, social, solidària i d’interès comunitari, o bé en formaran part.

Programa d'ajudes a l'habitatge

Programa de rehabilitació de l’habitatge de 100 llars propietàries perquè puguin llogar habitacions de forma permanent i obtenir un rendiment que millori la seva renda.

Ajudes d'inclusió social

Programa de participació comunitària per a 200 membres de les llars per promoure la seva participació en activitats que vinculin les seves necessitats i demandes a projectes col•lectius o d’interès comú que siguin positius per a les entitats i els processos comunitaris i associatius.

Catalan