MONEDA CIUTADANA

undertext
Moneda ciutadana B-MINCOME

Des del setembre del 2018, el 25% de l’ajut econòmic es paga en recs, la moneda ciutadana, perquè es gasti en la xarxa de comerços que admeten el cobrament en aquesta moneda. L’objectiu del rec és fomentar el comerç local de proximitat i reforçar els llaços comunitaris de les persones residents d’aquests barris.

El rec és un sistema d’intercanvi ciutadà complementari i paritari a l’euro, que permet fer transaccions entre les persones, les entitats i els comerços que l’accepten. És exclusivament digital, ja que es fa servir amb una aplicació mòbil.

Podeu consultar més informació a: www.rec.barcelona

Catalan