Categoria: Activitats, Agenda.

Tallers intensius juliol 2013

talleres qrww3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS DE 17 AL 28 de juny!!! Una vegada més l’Espai Jove Bocanord us ofereix una programacio especial de tallers al mes de juliol.

 

GUITARRA BEATLES! (1, 3, 8, 10, 15 i 17 de juliol – 48€ tot el taller) – QUEDEN PLACES
Aquest és un taller ofert pel professor de guitarra del Bocanord. T’agradaria aprendre guitarra amb les cançons dels Beatles? Doncs aquest és el teu taller. No fa falta experiència en guitarra. Només venir disposat a agafar cada sessió una cançó dels Beatles, saber de què disc és, conèixer una mica la seva historia i aprendre a tocar-la.

INCIACIà“ A LES APP ANDROID (2, 4, 9, 11, 16 i 18 de juliol – 24,75€ tot el taller) – QUEDEN PLACES
T’agradaria aprendre com fer les teves aplicacions per a mòbils Android? Doncs en aquest taller t’ensenyaran les nocions bà siques per fer-ho. No necessites experiència i es recomana que portis el teu propi ordinador portà til perquè puguis treballar després a casa, però no es obligatori perquè al Centre tenim tot lo necessari.

CURTMETRATGE EXPRESS (12, 13, 19 i 20 de juliol – 24,75 tot el taller) – QUEDEN PLACES
Taller prà ctic de realització de curts audiovisuals. Treball de guió, cà mera, actors, vestuari, art, producció i post-producció. Nocions bà siques. No fa falta tenir experiència. L’objectiu és tenir un curt editat al finalitzar el taller.

BODY PERCUSSION (1, 3, 8 i 10 de juliol – 36,30€ tot el taller) – COMPLERT
Aquest és un curs destinat a aquelles persones que estiguin interessades en el món de la percussió, la música i el ritme. Treballarem la coordinació de les diferents parts del cos a partir d’exercicis tan grupals com individuals, i de coreografies. No fa falta experiència ni coneixement en música, només ganes de conèixer les possibilitats sonores que té el nostre cos.

ROBà’TICA (8, 10, 12, 15, 17 i 19 de juliol – 24,75€ tot el taller) – QUEDEN PLACES
Arduino és una plataforma open hardware que ens permet realitzar prototips de les nostres idees amb facilitat. Es va crear pensant en els artistes, dissenyadors i els aficionats per apropar-los al món de l’electrònica i programació amb facilitat.
En aquesta introducció al curs de Robòtica aprendrà s a utilitzar aquesta placa per tal de crear un robot molt simple. Començarem amb exemples bà sics, explicar els conceptes bà sics de l’electrònica i programació que ens permetrà  encendre un led fins a aspectes més complexos com entendre com funcionen els sensors i motors que ens permetrà  evitar els obstacles amb els que es trobi el nostre robot.

TELES (8, 9, 10, 11 i 12 de juliol – 40€ tot el taller) – COMPLERT
La Tela Acrobà tica, és una modalitat de prà ctica del mon del circ del grup dels exercicis aeris, on els artistes realitzen evolucions coreogrà fiques i acrobà tiques suspesos en una tela. No fa falta tenir experiència.

PERCUSSIà“ INFANTIL (4, 11, 18 i 25 de juliol – 12€ tot el taller) – QUEDEN PLACES
A l’Espai Jove Bocanord tenim alguns grups de percussió fent els seus assaigs. Aquest juliol els més petits també poden aprendre la tècnica de la percussió. Vine i gaudeix d’una disciplina musical divertida, alegre i amb la que cremarà s molta adrenalina.
L’últim dia es farà  una exhibició al carrer!

BREAK DANCE (10, 12, 15, 17 i 19 de juliol – 24,75€ tot el taller) – QUEDEN PLACES
El B-boying, break, break dance o ball hip-hop és un estil de dansa urbana que va aparèixer a Nova York a l’últim quart del segle XX. Va sorgir dels xics que ballaven als ritmes dels beats o breaks que punxaven els DJ.
En aquest curs intensiu aprendrà s les nocions bà siques d’aquest ball amb el professor de break dance que fa el curs tot l’any al Bocanord.

Més informació: rafa@bocanord.cat