Categoria: Agenda, dones, Tallers, VIDEO, XERRADA.

Videoclips Musicals i Continguts Sexistes: Altres Mirades Són Possibles

Programació Festival Barcelona VisualSound 2014

A cà rrec de CIRD (Centre d’informació i Recursos per a les Dones)

 

Taller participatiu i dinà mic que consisteix en l’anà lisi de les imatges i les lletres de diversos videoclips musicals amb l’objectiu de visibilitzar els models de feminitat i masculinitat i les relacions afectives i de parella que s’hi fomenten.

pitbull

Aquest esdeveniment està  programat per el E.J. Boca Nord dins el Festival Barcelona VisualSound 2014

logo_VisualSound