Categoria: Agenda.

Instal·lació de videocreació “Cabeza de Pantalla”.

Dissabte 11 de març | 19:00h | sala 5

Inauguració Instal·lació – videocreació “Cabeza de Pantalla”

De Santiago Doljanin.

Quina estructura tenen els records? què em dispara l’altre record?  perquè record?

Els records es contrauen i s’expandeixen a qualsevol moment, són elà stics, tenen una durada indefinida, determinada pel següent record. Estan rebotant tot el temps dins nostre.

La instal·lació està  composta per dos projectors super 8, que generen una superposició d’imatges que convergeixen en un punt on es situarà  l’espectador amb el “casc pantalla”, sobre el qual es projecten les imatges. Cada projector reprodueix un loop compost per diferents fragments de pel·là­cula, formant un collage de records de found footage (metratge oposat) de pel·là­cules casolanes.

AQUESTA ACTIVITAT ESTÀ PROGRAMADA DINS EL MARC DEL FESTIVAL BARCELONA VISUALSOUND 2017. Per més informació, aquà­!

instalaciones interactivas foto Helena Santin (29)

logo_VisualSound