Categoria: Agenda, art.

Fleur Rebelle, Una imatge i mil paraules per a una realitat

FLEUR REBELLE, Una imatge i mil paraules per a una realitat

Sergi Llanas // Marta Graces // Sergi Camps

del 11 d’abril a l’11 de març

‘Fleur Rebelle’ és un projecte fotogràfic orientat a unir la poesia i la imatge en un sol concepte a través de les inquietuds més quotidianes en termes de sexualitat, sexisme i complexos.

La imatge sempre ha estat valorada per si mateixa, però els versos poden acompanyar-la per tal de reforçar la seva interpretació. Estem d’acord que la visualitació d’una fotografia és lliure, i a cadascú li transmet sensacions de tot tipus. Per aquest motiu pretenem unir la visió del fotògraf Sergi Llanas amb la perspectiva de la poetissa Marta Garces, basada en l’experiència vital d’aquesta. D’altra banda, l’exposició ofereix els versos totalment lliures d’un estudiant d’antropologia de la Universitat de Barcelona, en Sergi Camps, qui ens ofereix una visió més impulsiva dels temes que centren l’exposició. Es tracta doncs, d’una barreja desordenada d’emocions que la mateixa espectadora ha d’ordenar a lliure criteri.