Idiomes

L’objectiu d’aquests tallers és facilitar un domini general dels idiomes mitjançant un programa estructurat en nivells amb que es practiquen la comprensió i expressió orals i escrites, la gramà tica i el vocabulari.
El preu correspon a tot el taller (9 sessions)
Les inscripcions seran del 18 al 29 de setembre de 2017 (de dilluns a divendres de 17 a 21.30h) L’inici dels tallers serà  a partir del 2 d’octubre de 2017.
La inscripció ha de ser presencial. Es pot pagar en efectiu o amb tarjeta.
NO ES RETORNARAN ELS DINERS UNA VEGADA COMENà‡AT EL TALLER.