Transformació Musico-Social

27 gener 2018
19:00to23:59

Dissabte 27 de gener a les 19h amb entrada lliure

1a Jornada de Transformació Musico-Social

Volem destacar i visualitzar diferents projectes musicals amb un alt contingut de transformació social, per si algú encara dubta del poder transformador que te la música.
La jornada està  dividida en dues parts, una teòrica-informativa i una de prà ctica-exhibició.

transformacio musico-social w

0- Concert Inaugural del Cor Sant Pau dirigit per  Gabriel Kulisevsky Plaza.
cor sant pau

1- Espai Bar – Presentació de Projectes i Debat.
* Basket Beat
* Cercles de Percussió
* Musicoterà pia Bcn
* Cor Sant Pau

BASKET BEAT – Josep Maria Aragay i David Sitges Sardà .
BASKETBEAT
Basket Beat és una metodologia per desenvolupar habilitats per a la vida (especialment aquelles que fan referència a aprendre a aprendre i aprendre a conviure) mitjançant l’aprenentatge i creació musical en grup amb pilotes de bà squet, que són el nostre instrument. Tot i que la nostra metodologia és và lida per tot tipus de grups, l’Associació Basket Beat té especial interès en aquells col·lectius amb menys oportunitats i/o en situació de risc.

CERCLES DE PERCUSSIà“
pau gimeno i tambors

MUSICOTERÀPIA BCN – Cristina Villafranca i Garreta

MUSICOTERAPIA BCNcristina villafranca garreta

Cristina Villafranca Garreta és Psicòloga sanità ria col·legiada, Psicoterapeuta, Musicoterapeuta, Músic i cantant.
Especialista en salut mental, desenvolupament i anà lisi personal. Docent.
Directora i fundadora de “MusicoterapiaBCN Psicologia i musicoterà pia clà­niques” www.musicoterapiabcn.com
Col·labora en diverses entitats de salut mental com Salut mental Grà cia, Salut Mental Catalunya i Llars Respir de la Diputació de Barcelona entre d’altres.
Actualment, des de 2016, es forma com  a Psicoanalista Lacaniana a la Secció Clà­nica de Barcelona – Institut del camp freudià . (SCB-ICF)
és membre del grup ode investigació “Autisme i Psicosis” de la (SCB-ICF) i del seminari “Autisme, Música i veu” (Centre l’Alba).
és Membre del grup de treball de Musicoterà pia la secció clà­nica de l’escola Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Des de 1999,  és Vocalista en diverses bandes Barcelonines de rock i psicodèlia i membre de diversos grups improvisació musical.

 

CORAL CANTA SANT PAU – Gabriel  Kulisevsky Plazagabo

Gabriel Kulisevsky Plaza (director de la coral Canta Sant Pau), actualment treballa com a tècnic de recerca a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau on desenvolupa activitats de musicoterà pia i investigació en diferents à mbits (dany cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington i Conductes addictives). La seva formació parteix de la base de mestre en especialitat de música, posteriorment va realitzar  un mà ster de musicoterà pia, i una especialitat de musicoterà pia neurològica. Actualment està  cursant un mà ster de neuropsicologia.
Al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, mitjançant el cant, s’afavoreix  la recuperació del llenguatge en persones amb Afà sia. L’afà sia és una afectació en la capacitat de produir i/o comprendre el llenguatge, malgrat la persistència d’un grau suficient d’intel·ligència i la integritat de les vies motores o sensorials i dels òrgans de la fonació o de l’audició, a causa d’una lesió cerebral.

Entrevista amb la coral: https://www.youtube.com/watch?v=GQXdl1-NI7M
Maria Cambray i la coral Canta Sant Pau  https://www.youtube.com/watch?v=xXM4_ojhZU0

 

2- Sala Actes  – Concerts 21h
BASKET BEAT
Assaig obert de l’espectacle “Basket Beat”, la nova creació de la Big Band Basket Beat Barcelona, resident a l’Espai Jove Boca Nord. Música feta amb instruments musicals i pilotes de bà squet!
basket beat banda

CERCLE DE PERCUSSIà“ – Obert per a tots i totes, sà pigues música o no. Nosaltres posem els timbals, tu porta el ritme!

Propers esdeveniments

  • No events.

Tota l'agenda