Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS)

Sota el títol de 'Seguretat, Democràcia i Ciutats. Coproduir les Polítiques de Seguretat Urbanes', autoritats, experts i professionals de tota Europa van analitzar els actuals reptes i polítiques de seguretat urbana

L' alcaldessa Ada Colau, el president de l'EFUS, Willy Demeyer, i el Director general d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jardí i Pinyol van inaugurar la Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS) el passat 15 de novembre al Museu del Disseny de Barcelona.

Durant l'acte, Colau va explicar que la seguretat és un bé col·lectiu a preservar, la garantia del qual ha d'abordar-se des del punt de vista dels drets, superant els tradicionals enfocaments punitius o basats en el mer càlcul de riscos, "la nostra aposta per la seguretat ha d'anar de la mà de la cohesió, la cultura de la pau i la participació com a valors que fonamenten les nostres polítiques de seguretat urbana".

760 participants de 47 països diferents

La conferència, "Seguretat, Democràcia i Ciutats: coproduir les polítiques de seguretat urbana", va ser organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat i va acollir 760 participants de 47 països diferents, entre autoritats polítiques, experts i professionals de tota Europa, que van analitzar els actuals reptes i polítiques de seguretat urbana.

L' EFUS és una associació que integra aproximadament a 250 autoritats locals i regionals, que té com a finalitat promoure bones pràctiques de prevenció i manteniment de la seguretat en entorns urbans. Aquesta conferència internacional s'organitza cada sis anys en una ciutat europea diferent i l'EFUS va escollir Barcelona, on va néixer, per a celebrar el seu 30 aniversari. L' Ajuntament de Barcelona va ser un dels fundadors de l'EFUS l'any 1987, a proposta de l'aleshores alcalde Pasqual Maragall.

El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, va cloure la Conferència que durant tres dies (15, 16 i 17 de novembre) va desenvolupar diverses sessions, tallers i visites de camp. Recasens va remarcar que "s'ha d'implicar a la ciutadania i tenir en compte la singularitat de cada punt en el qual actuem", afegint que la producció de les polítiques de seguretat ha d'interactuar dins l'educació, la salut, el servei a les persones i l'urbanisme per tal de millorar la convivència en espais públics i de veïns.

Coproducció de la seguretat i la convivència

L' àrea de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona va comptar amb un estand a la Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS).

La coproducció de la seguretat i la convivència, en el seu vessant de participació activa de la ciutadania, és un àmbit a reforçar. En els plafons i els desplegables de l’estand, es van presentar una sèrie de pràctiques que es duen a terme a Barcelona.

Les accions es van agrupar en sis àmbits d'actuació.

  • L'art com a eina de transformació vital i social
  • Construïm un teixit social protector
  • Ciutadans-guia dins la comunitat
  • Un espai públic comú i coproduït
  • Comunitats de veïns apoderades
  • Cap a un oci nocturn responsable