Curs d’incendis forestals per a comandaments del cos de Bombers de Barcelona

Aquesta formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) es va desenvolupar els dies 14, 15 i 16 de novembre i estava destinada a caporals.

En la mateixa es va fer un esforç per adaptar el curs a les característiques particulars del nostre territori (Collserola) i a les noves sistemàtiques i eines desenvolupades per la Unitat operativa de desenvolupament de la Divisió d'Operacions i Cartografia de l'SPEIS amb les quals començarem a treballar de cara a la campanya del proper estiu.

El programa estava dividit en quatre apartats:

  1. Repàs del curs bàsic.
  2. Tècniques d'extinció.
  3. Repàs d’anàlisi. Coneixements de cara a planificar intervencions de baixa complexitat i maniobres en el control i/o extinció del foc en la zona assignada.
  4. Anàlisi. Saber aplicar els coneixements adquirits per ser capaç de planificar intervencions de baixa complexitat i maniobres avançades en el control i/o extinció del foc de vegetació en la zona assignada.

Per aprovar la formació, l'alumnat havia de complir el requisit d'assistència i superar l'avaluació del treball escrit.