Comissions del Consell Municipal

Les comissions del Consell Municipal són grups de treball que s’encarreguen de preparar els temes que es debatran posteriorment en el ple. En aquest mandat n'hi ha quatre i el nombre de regidors que les integren és proporcional a la composició del Plenari. Es reuneixen un cop al mes.

Membres de les comissions del Consell Municipal

Comissions del Consell Municipal

Encara no ha tingut lloc cap sessió de treball d’aquesta comissió.

Propera sessió

Encara no ha tingut lloc cap sessió de treball d’aquesta comissió.