Activitat de la Comissió de Govern

Les comissions del Consell Municipal són grups de treball que s’encarreguen de preparar els temes que es debatran posteriorment en el ple. En aquest mandat n'hi ha sis i el nombre de regidors que les integren és proporcional a la composició del Plenari. Es reuneixen un cop al mes.

Comparteix aquest contingut