La Gerència Municipal

El o la gerent municipal coordina les 6 àrees de gerència i les 10 gerències de districte, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

Coordina i avalua els resultats obtinguts per les gerències municipals, els organismes autònoms i les empreses que formen el grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

És el màxim responsable, dins l’estructura executiva, dels serveis que es presten a Barcelona. Supervisa la planificació, organització i prestació d’aquests serveis per tal que responguin a les necessitats de la ciutadania amb la màxima eficiència i eficàcia.

També fa el seguiment de l’execució dels plans municipals, amb el control dels recursos invertits i les accions realitzades per complir els objectius marcats per l’Ajuntament.

Supervisa el pressupost i les inversions que fan les empreses que formen el grup municipal per complir uns objectius que prèviament defineix.

Ocupa la vicepresidència del Comitè Executiu i assisteix a les sessions de la Comissió de Govern i del Comitè de Govern.

Comparteix aquest contingut