Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció