Departament de Seguretat

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. NEUS BELLAVISTA ARIMANY

Cap del Departament de Seguretat

Finalitat

Govern de la gestió de la seguretat de la informació, gestionant el marc normatiu i la identitat digital, les relacions amb l'ajuntament i la legalitat. Impulsar i implementar mesures preventives i de protecció de la informació, així com mesures de resiliència dels sistemes.

Comparteix aquest contingut