Departament de Serveis de Llocs de Treball

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Pendent de cobrir

Cap del Departament de Serveis de Llocs de Treball

Finalitat

Mantenir actualitzat el parc de dispositius i les seves aplicacions bàsiques que permeten als usuaris accedir als sistemes d'informació, així com mantenir tots els serveis imprescindibles per tal de garantir- ne el seu bon funcionament.

Comparteix aquest contingut