Direcció de Planificació d'aprovisionament TIC i Gestió Econòmica

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. IGNASI FERNANDEZ SOLE

Director/a de Planificació d'aprovisionament TIC i Gestió Econòmica

Finalitat

Direcció i supervisió dels processos de planificació d'aprovisionament, incloent-hi les relacions amb els proveïdors TIC, així com els processos de gestió econòmica, comptable i pressupostària.

Comparteix aquest contingut