Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Xavier Paton Morales

Gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Finalitat

Impulsa la innovació interna i externa, el canvi organitzatiu a partir de les TIC, la implantació de l'administració electrònica així com l'impuls de l'ecosistema digital. Estableix els canals i òrgans que permetin assolir els objectius en polítiques de relacions internacionals. Acompanya en la implantació a l'organització dels objectius ODS 2030 i el seu progressiu assoliment.

Comparteix aquest contingut