Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Albert Dalmau Miranda

Gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Finalitat

Direcció superior dels serveis d'economia i hisenda, promoció de les polítiques laborals de la ciutat i de les activitats municipals de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica i consum, comerç, turisme, competitivitat i relacions institucionals, així com dels serveis corporatius municipals.

Comparteix aquest contingut