Gerència de Recursos

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Agustín Abelaira Dapena

Gerent de Recursos

Finalitat


Direcció superior dels serveis corporatius municipals, específicament dels següents: recursos humans, sistemes d'informació, comunicació, serveis jurídics, intervenció, transparència, serveis arxivístics i compres transversals a l'organització municipal.

Comparteix aquest contingut