Secretaria Executiva

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Xavier Boneta Lorente

Director/a de la Secretaria Executiva

Finalitat

Representació de la Gerència en les relacions amb altres òrgans, tant de l'organització municipal com d'altres ens, derivades de les funcions que té atribuïdes.

Comparteix aquest contingut