Qualitat de l’aire, una estratègia valenta i de futur per Barcelona

Un dels elements més estratègics al voltant de la qualitat de vida que Barcelona ha d’afrontar els propers anys, va vinculada directament a l’estratègia de millora de la qualitat de l’aire, un compromís polític i social imprescindible.

Tots els informes europeus ens diuen que Barcelona supera els límits legals de contaminació atmosfèrica, que això perjudica la nostra salut de manera clara, hi ha cada cop més informació i coneixement científic al voltant d’aquesta situació, i molta teoria i reflexió política. És imprescindible posar fil a l’agulla i ser valents políticament.

L’ajuntament de Barcelona ha de ser capaç de liderar el canvi arreu, començant per la ciutat, continuant per l’àrea metropolitana, amb tres objectius clars: la reducció dràstica del trànsit de vehicles contaminats d’ús privat; la millora del serveis de transport públic; denunciar i exigir que el port de Barcelona sigui un port de baixes emissions. Combinat amb un increment de la mobilitat sostenible, increment dels espais verds per tota la ciutat,  i la protecció, amb mesures atenuants, dels entorns amb més impacte ambiental , com escoles i centres de salut.

Algunes mesures necessàries per assolir aquests objectius han de ser: restricció de vehicles a la ciutat; reforç del transport públic urbà i ordenació i reforç del transport interurbà; exigir les inversions en rodalies que incrementin la capacitat de transport de viatgers; estudiar noves línies de tramvia;  reduir el preu dels abonaments del transport públic ; impulsar i facilitar modes de transport sostenible; estimular la electrificació dels vehicles dedicats al transport i la logística dins la ciutat; eliminar les autopistes urbanes ; incrementar els espais verds i per a vianants a tots els barris de la ciutat.

No podem esperar 10, 15 ó 20 anys en implantar mesures de correcció per reduir l’impacte de la contaminació ambiental, cal ser políticament valents i intervenir. Des de l’ajuntament no es pot fer tot, però tenim l’obligació de liderar aquest canvi.

Moltes de les mesures que plantejo en aquest article son polèmiques, i segur que amb resistència social, però són imprescindibles en els propers 2-3 anys. Cal que els polítics siguem valents i pensem més en les properes generacions enlloc de les properes eleccions.    

Gerard Ardanuy
Regidor no adscrit, Ajuntament de Barcelona
www.bcnenpositiu.org

Comparteix aquest contingut