Barcelona treballa pel comerç

Les dades mostren com la millora de la situació econòmica s’obre pas, tot i que les conseqüències de la crisi són encara molt presents a Barcelona i al conjunt del país. En aquest context, la prioritat de l’Ajuntament de Barcelona passa per consolidar la recuperació i, alhora, per millorar la qualitat de l’ocupació que es crea a la ciutat.

Per fer-ho possible, estem impulsant mesures per afavorir l’arribada de noves empreses a la ciutat, especialment en el sectors tecnològics i d’alt valor afegit; i, alhora, estem donant suport al gran teixit econòmic de la ciutat, que és el que conformen les microempreses, els autònoms i el comerç de proximitat.

Només durant el passat any, hem atès a més de 9.500 empreses i 53.000 persones, a través del serveis d’assessorament i els programes d’emprenedoria de Barcelona Activa. Hem facilitat l’aterratge de 16 empreses estrangeres a Barcelona. I hem posat en marxa ajudes per cobrir les taxes i impostos als nous autònoms i programes per promocionar el comerç de proximitat.

Els agents comercials exerceixen una funció rellevant en la dinamització del nostre teixit econòmic, per la seva proximitat a les preferències dels consumidors i la seva capacitat per donar a conèixer els nous productes als potencials clients. Són un element cabdal per fomentar la innovació i el creixement de les nostres empreses. Tot això, en un context de canvi, on la indústria 4.0 obre noves possibilitats d’interacció entre els consumidors i proveïdors, el que exigeix un nou esforç d’adaptació al conjunt dels agents econòmics.

A més de la seva dimensió econòmica, el comerç és un element clau per fer ciutat i revitalitzar els nostres barris. Conscients d’aquesta realitat, des de l’Ajuntament de Barcelona volem acompanyar tots els sectors vinculats al comerç en la seva transició, dotant-los dels recursos i les eines necessàries. Amb programes concrets, com els que estem duent a terme per afavorir la seva presència a la xarxa, la posada en marxa de nous canals de venda o l’adquisició de tècniques de màrqueting i atenció al client. És així com, des de les nostres competències i possibilitats, volem afavorir un comerç de qualitat, competiu i amb futur per a Barcelona.

Jaume Collboni i Cuadrado

Tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació

Comparteix aquest contingut