Janet Sanz Cid

Informació actualitzada: 20/07/2015

Janet Sanz Cid

Quarta tinenta d'alcaldia

Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Regidora del Districte de Nou Barris

Contacte:
contact
Seguiu-me:
  • Curriculum vitae
  • Retribucions

    La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  • Agenda

Comparteix aquest contingut