Sol·licitud de parades per a la Diada de Sant Jordi 2019

Amb vista a la diada de Sant Jordi 2019 (23 d’abril), es comunica a totes les persones interessades que l’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses o llibres restarà oberta des de l’endemà d’aquesta publicació i fins al dia 1 de març inclòs.

Les sol·licituds es poden presentar:

 1. Telemàticament, a ajuntament.barcelona.cat/tramits
 2. Presencialment, al registre de qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana. Per fer-ho, cal concertar cita prèvia:

 

IMPORTANT:

 1. No es tramitarà cap sol·licitud presentada abans del 27 de gener de 2019,  ni després de l'1 de març de 2019.
 2. D’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona, es recorda que, per poder tramitar i obtenir la llicència d'ocupació de la via pública, els titulars dels permisos sol·licitats no poden tenir deute tributari local.
 3. No es tramitarà cap llicència a nom d'un menor en edat escolar obligatòria.
 4. Només s’acceptarà una sol•licitud per titular.
 5. Les sol·licituds s’han d'emplenar degudament amb totes les dades personals requerides (nom i cognoms, DNI/NIF, domicili, telèfon i adreça electrònica de contacte), i s’han d’acompanyar de la documentació següent:
  •   •  Fotocòpia del DNI/CIF/NIE del titular de la parada.
  •   •  Fotocòpia del DNI/NIE del representant i autorització expressa de representació signada pel titular i pel representant, si escau.
  •   •  És recomanable aportar un croquis amb la ubicació. Per fer-ho, accediu al web del Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona, imprimiu el plànol i marqueu l’emplaçament on demaneu la parada.
 6. No es garanteix la ubicació a l’emplaçament concret sol·licitat. Tanmateix, i en els àmbits indicats a continuació, està restringida l’autorització de nous llocs de venda a fi d’evitar l’excés de concentració i fer més amable l’ús dels espais:

   

  Districte Emplaçaments
  Ciutat Vella la Rambla
  L’Eixample plaça de Catalunya;
  rambla de Catalunya;
  passeig de Gràcia;
  passeig de Sant Joan;
  avinguda Diagonal, entre passeig de Gràcia i carrer d’Aribau;
  avinguda de Mistral, entre carrer de Rocafort i carrer de Calàbria;
  carrer de Còrsega, entre carrer de Balmes i passeig de Gràcia;
  carrer del Consell de Cent, entre carrer de Balmes i passeig de Gràcia
  Les Corts avinguda Diagonal, entre els carrers de Joan Güell i Numància
  Gràcia plaça de la Vila de Gràcia;
  jardinets de Gràcia;
  tram de l’avinguda Diagonal, entre passeig de Gràcia i via Augusta, costat muntanya (districte de Gràcia);
  Horta-Guinardó plaça d’Eivissa, i l’àmbit delimitat pel carrer del Tajo entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat (vorera mar i muntanya)
  Sant Andreu plaça d’Orfila;
  plaça del Comerç;
  carrer Gran de Sant Andreu, entre el carrer de Sant Adrià i el carrer de Joan Torras
  Sant Martí rambla del Poblenou; carrer del Cabanyal; plaça del Mercat;
  carrer de la Sèquia Comtal

 

Per a més informació, truqueu al telèfon 010

Consulteu les condicions del servei a ajuntament.barcelona.cat/atenciociutadana

Oficines d'Atenció al Ciutadà

Comparteix aquest contingut