Calendari de festius

En aquest espai podeu consultar el calendari de festes laborals de Barcelona.
El 2019 hi ha 14 festius, sent el 10 de juny (Pasqual Granada) i 24 de setembre (La Mercè)
els dos dies afegits per l’Ajuntament de Barcelona com a festius a la ciutat.

Ajuntament de Barcelona