Inici / Grup de Recerca del Patrimoni de la barceloneta
PATRIMONI

Grup de Recerca del Patrimoni de la Barceloneta

L’activitat principal del Grup de Recerca del Patrimoni de la Barceloneta se centra en el desenvolupament de projectes de recerca, ja sigui impulsats pel mateix grup o en col·laboració amb altres entitats del barri.

També es projecta la recerca en aquest àmbit al conjunt del barri mitjançant el treball i la difusió en xarxa. El grup, obert a la participació, presenta un perfil interdisciplinari i aquesta pluralitat d’opinions s’apliquen a la recerca, la difusió i la protecció del patrimoni cultural del barri de la Barceloneta, tant en projectes propis com en col·laboració amb altres entitats del barri.
2

Les línies de treball que desenvolupa el GrP són les següents:

Procediments de patrimonialització
El concepte de patrimoni i la conservació i la difusió que es fa d'aquest patrimoni no són elements deslligats del barri ni de la CB1761, sinó que formen part de la seva evolució. El fet que un element sigui considerat o es descarti com a part del patrimoni cultural, la seva forma d'interpretació, presentació i comunicació, i les persones a qui s’adreci es relacionaran, sens dubte, amb el fet de ser un element de transmissió d’uns valors d’identitat i de pertinença al territori. En aquest sentit, el patrimoni com a element identitari participa i té un pes important en la legitimació o la deslegitimació de processos reivindicatius socials i pot incidir en la transformació social del territori que l’envolta. És per aquest motiu que es considera d’una gran importància la recerca per donar contingut als processos de patrimonialització, com el de la mateixa CB1761, ja que constitueixen la base a partir de la qual es desenvolupa l’acció futura sobre el patrimoni cultural del barri i el model adient que cal seguir, que ara estaria totalment qüestionat. 
 

Usos del patrimoni cultural
Normalment, un espai patrimonialitzat acaba adquirint un ús. És per aquest motiu que l’ús del patrimoni acaba comportant una multitud d’usos indirectes o diferents als inicials: usos educatius, usos turístics, usos econòmics, usos socials... que poden actuar per separat o que poden treballar entrellaçats i condicionar-se els uns als altres. Efectuar una anàlisi crítica dels usos i no-usos del patrimoni cultural del barri i dels efectes beneficiosos i els riscos que provoquen és l’objectiu d’aquesta línia de recerca.
El GrP, com a grup dinàmic i obert, proposa una veritable actuació en xarxa que afavoreixi la col·laboració entre els investigadors que treballen en aquest grup i entitats ben diverses. Aquesta relació directa amb altres entitats serà la que determinarà les línies de treball cooperatiu i els programes que es desenvoluparan de manera associada.


Projectes:
"Barceloneta Elements" 3a fase
> Manteniment i actualització d’un cens dels elements conservats i dels perduts.

> Estudiar els usos actuals i les perspectives de futur dels elements conservats.

Patrimonialització de la Barceloneta com a barri portuari de la Mediterrània
> Anàlisi i valoració del patrimoni cultural dins de l'àmbit marítim en funció dels discursos dels mateixos actors socials implicats.

Patrimonialització de la Barceloneta com a barri il·lustrat i del barroc
> Portar a terme una anàlisi crítica entorn de la patrimonialització de Barceloneta, com a exemple de traçat il·lustrat, que va comportar una revolució urbanística a la ciutat de Barcelona de l’època sense precedents.

Barceloneta: Proposta zona 15
> Col·laboració del GrP i l’AV Barceloneta amb el seu projecte, que proposa “la Barceloneta com a barri patrimoni”.