Agenda del Casal

Sábado, 18/12/2021

CONCERT DE NADAL AMB LA CORAL DEL PARC DE LA VALL D'HEBRON

18:00

A la ciutat de Nadal la música es respira.

Concert de Nadal amb la Coral del Parc de la Vall d'Hebron

Casal de Barri Can Travi

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45

Reserva d'entrades:

Tel. 93 428 98 48

info@casalcantravi.cat

#CiutatdeNadal

barcelona.cat/nadal