Grup de Teatre TDC

  • Grup de Teatre TDC

    Grup amateur de teatre que es dedica a preparar i representar obres i altres “enginys” teatrals, preferiblement d’autors contemporanis i, si és possible, catalans. Privilegiem el treball de petit format, però acurat i ben fet i li dediquem el temps que calgui. 

    Fem una estrena anual al Casal que després pot girar per altres teatres.

    Dilluns i dimecres de 19,30 a 21,30h

    ppuertop@xetec.cat