You are here

Qui som

Col left

Ca l'Isidret és un equipament situat entre els carrers Paraguai, Josep Pla, Pere IV i passatge de Ca l'Isidret. A sobre del casal s'hi han construït dues torres amb habitatges, una de pisos tutelats per a persones grans i, una altra de pisos socials per a famílies. El fet que Ca l'Isidret tingui un programa per a gent gran respon a anys de reivindicació de l'antic Casal Paraguai Perú.

El Casal Paraguai Perú va tancar les portes, després de 33 anys de servei al barri. Aquest canvi, de Casal Paraguai Perú a Casal de Ca l'Isidret, no ha sigut tan sols un canvi d'ubicació i d'instal·lacions, sinó també a comportat un canvi en el model d'equipament. El Casal de Ca l'Isidret es gestiona segons el Pla de Millora dels Casals Municipals de Barcelona, per una Comissió Gestora i per personal especialitzat, que junt amb el voluntariat del Casal, són els que portaran el pes de la gestió de l'equipament.

Vam obrir les portes el setembre del 2018 amb l'il.lusió de contruir un casal obert al barri amb activitats per a tots els públics i amb un programa d'activitats per a gent gran ampli i divers. La particpació dels usuaris/es en la construcció del projecte és una peça clau per ser un casal arrelat al barri i amb activitats que respongui a les demandes dels veïns i les veïnes.

 

La gestió del casal de Ca l'isidret s'emmarca dins el pla de millora amb un organització per a comissions d'activitats que permet als usuaris participar de forma activa a la gestió del casal. Actualment vint-i-set voluntaris/es participen de les set comissions d'activitats constituïdes. 

Un representant de cada comissió forma part de la comissió gestora del casal. Anualment fem una Assemblea de socis/es per afavorir la participació i la transperència en la gestió del casal.

Actualment hi ha set comisions constituides.

Comissió de Punt d'Informació

Té la funció d’informar a les persones que vinguin per primera vegada al casal explicant les activitats i serveis que hi ha, com fer-se’n soci, els horaris i, en definitiva, perquè comencin a familiaritzar amb Ca l’Isidret. També té la missió d’informar en general a les persones que ho demanin sobre els períodes d’inscripcions, les activitats puntuals o, qualsevol dubte que hi pugui haver en relació al funcionament de Ca l’Isidret.

Comissió de Festes

És l’encarregada de programar i organitzar les diverses festes del calendari o aquelles altres que el casal cregui necessàries celebrar.

Comissió de Viatges.

És l'encarregada d'organitzar les excursions i viatges del casal.

Comissió d'Activitats.

És l'encarregada de proposar i organitzar les activitats del centre

Comissió de Coral

És l'encarregada de l'organització de la coral del casal

Comissió de Solidaritat

És l'encarregada de vehicular tots els projectes socials i comunitaris.

Comissió de Tresoreria

L'encarregada de vetllar per una bona gestió econòmica.

 

Els casals de gent gran municipals són equipaments públics destinats a les persones grans de 60 anys o més i a les persones en procés d’afrontar una nova etapa de la vida com és la de la jubilació.

Poden ser socis/es:

 • Persones de 60 anys o més residents a la ciutat de Barcelona i les seves parelles encara que no compleixin el requisit de l’edat.
 • Persones de 55 anys o més, prejubilades o en procés de prejubilació, residents a la ciutat de Barcelona, i les seves parelles encara que no compleixin el requisit d’edat.

El casal restarà obert a altres col·lectius d’edats diferents sempre que estiguin vinculats a projectes, iniciatives i accions impulsades des dels casals.

L’accés, però, no els donarà dret a ser socis/sòcies d’aquests serveis.

Les persones amb el carnet de soci/a del Casal Paraguai Perú passaran automàticament a ser sòcies de Ca l’Isidret.

En aquests moments encara no és possible fer-se soci de Ca l’Isidret, però si del Casal Paraguai Perú.
Les persones interessades en fer-se sòcies del Casal han de passar per Secretaria amb 2 fotografies mida carnet, la fotocopia del DNI, i omplir un formulari.

També es pot descarregar el formulari per fer-se soci/sòcia a continuació:

FORMULARI SOCI/SÒCIA CA L’ISIDRET

En cas de què la persona ja sigui sòcia d’un altre Casal de l’Ajuntament, no caldrà fer-se soci/a del Casal per a realitzar activitats.

Les inscripcions es realitzaran el mes de setembre mitjançant un sorteig. Els números del sorteig els podran recollir els socis/es a mitjans de juny a la secretaria. Es deixen dos dies perquè es puguin apuntar persones socies d'altres casals i després persones que no siguin socies a les places que queden lliure. 

Cada final de trimestre, durant el curs, les persones inscrites podràn renovar l'inscripció, sino renoven dins el periode d'inscripcions la plaça estarà disponible per a un altre persona. S’establiran uns dies d’inscripció per tal que els nous interessats puguin saber si hi ha places lliures on apuntar-se.

Les llistes d'espera tindran validesa mentre duri el trimestre.

Ca l’Isidret disposa dels següents espais:

 • Un punt d'informació
 • Un taller de cuina equipada amb tot el necessari per fer tallers de cuina
 • Dues aules per fer tallers
 • Una sala de joc
 • Una sala polivalent amb accés directe als vestuaris
 • Serveis de Cafeteria i Perruqueria

Horari del Casal Ca l’Isidret:

 • Dilluns a Divendres de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h
 • Dissabtes  09.30h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h 

Horari de Secretaria

 • De Dilluns a Divendres de 10:00h a 13h i de 16h a 19h.

 

Adreça: C/Josep Pla 174

Telèfon: 93 305 12 04

Persona de Contacte: Víctor Herrera (persona dinamitzadora)

Correu: casalgg.calisidret@bcn.cat

 

 

Col right