You are here

Aquest continuem amb algunes de les activitats fitxes del Casal:

TERTÚLIA DIVENDRES DE 17 A 19H

ACTIV@ LA MENT: Dijous de 12 a 13H

BALL EN MÚSICA EN VIU : Dissabtes de 17 a 20H

Anima’t