You are here

Els usuaris i usuàries del casal aquest curs han participat en dos dels processos participatius organitzats per l’Ajuntament de Barcelona per tal de recollir la opinió de la gent gran del barri en referència a dues temàtiques concretes:

PLAÇA BERNAT CALBÓ: A l’espai que ha quedat disponible després d’enderrocar l’Església Bernat Calbó s’hi construirà un equipament que donarà cobertura a l’ampliació d’usos de l’Escola Mar Bella i que també oferirà espais per a l’ús i la gestió veïnal. Amb el procés es pretenia recollir propostes sobre possibles usos de l’espai polivalent.

22@: L’Ajuntament ha decidit endegar un procés de participació per repensar conjuntament una estratègia davant dels reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i el 22@. Al casal, la gent gran del barri ha pogut donar la seva opinió participant en xerrades i responent a enquestes.