You are here

Les activitats del nostre Casal estan gestionades conjuntament entre la dinamitzadora i els voluntaris de les diferents comissions d'activitats del casal.

La dinamitzadora, una representació del Districte i un representant de cada comissió d'activitats conformen el que anomenem Comissió Gestora

Cada any s’organitza una assemblea per tal de recollir les propostes i suggeriments dels socis del casal.

Catalan