You are here

La gestió del casal de Ca l'isidret s'emmarca dins el pla de millora amb un organització per a comissions d'activitats que permet als usuaris participar de forma activa a la gestió del casal. Actualment vint-i-set voluntaris/es participen de les set comissions d'activitats constituïdes. 

Un representant de cada comissió forma part de la comissió gestora del casal. Anualment fem una Assemblea de socis/es per afavorir la participació i la transperència en la gestió del casal.

Undefined